Co znamená atest P2, dodávaný k objednávce instalace bezpečnostní fólie?

Tento atest (kopii) dodává držitel atestu (většinou prodejce, distributor fólií, případně odborně proškolená montážní firma) zákazníkovi současně ke smlouvě o dílo. St.zkušebna provádí zkoušku mechanické odolnosti skla následujícím způsobem:

Ocelová koule o hmotnosti 4,1kg padá z výšky 3m, opakovaně na 3 různé body, na sklo o rozměrech 80x90cm, opatřené bezpečnostní fólií. Při těchto 3 pokusech nesmí koule sklem ani jednou propadnout.