Fólie – jak s nimi dále

Současný a budoucí trend ve vývoji fólií:

V budoucnu by se měli čím dál tím častěji vyrábět a prosazovat fólie s vysokým prostupem světla, při současném zachování tepelně – izolačních a protislunečních parametrů, tedy s vysokým energetickým výkonem. Samozřejmostí by krom vysoké propustnosti denního světla mělo být zachování současné odrazivosti fólie a tedy jejího tepelného výkonu. Velkorysosti dnešních architektů, při projektování vysoce prosklených komerčních budov, ale i soukromé sféry, současně ruku v ruce s dnešními klimatickými změnami, tento trend nahrává a vede celosvětově ke stále větší spotřebě i oblibě solárních fólií.