Jaká je životnost fólie

Životnost většiny interiérových fólií se pohybuje okolo 15-20 let, exteriorových folií 6 – 9 let, v závislosti na na místu aplikace, tedy orientace k světové zeměpisné straně. Roli hrají i jiné faktory, jako je vlhkost a případné chemické vlivy prostředí, ve kterém jsou fólie umístěny.