Lze sklo s bezpečnostní fólií rozbít?

Lze. Sklo praskne, ovšem v případě odborné a pečlivé montáže, je tato překážka pro případného pachatele velmi problematická. Nelze však zaručit, že pachatel sklo v žádném případě nepřekoná. Pojišťovny, pro tyto případy hradí plně výši škody na skle i na fólii. Při aplikaci na plastová okna je nutno fólii nainstalovat pod vnitřní zasklívací lišty. Instalace tímto nejefektivnějším způsobem pak znemožňuje útočníkovi rozpoznat, při kvalitně provedené montáži, zda je na okně vůbec nějaká fólie nalepena, proto bývá většinou zaskočen a od dokonání činu ho tyhle skutečnosti většinou odradí. Jedná se tedy o psychologický a velmi účinný aspekt této aplikace. Výhodu aplikace bezpečnostní fólie na sklo, oproti montáži mříží spatřujeme hlavně v efektu, snadnosti a rychlosti montáže, vizuálním hledisku a také ceně, která bývá většinou u srovnatelných parametrů nižší.