Protipožární hledisko bezpečnostních fólií

Bezpečnostní fólie zpomalují šíření požáru. Při absenci bezpečnostní fólie na skle při požáru, plocha vlivem tepla praskne, okno se vysype,vznikne průvan a šíření požáru je pak mnohem rychlejší. S nalepenou bezpečnostní fólií sklo sice praskne, ale bezpečnostní fólie sklo v tomto stavu podrží a zabrání tak rychlému šíření požáru.