Rozdíly v použití protislunečních fólií a žaluzií

Z hlediska prostupu tepelné energie do objektu je nutno pochopit základní informace. Především, většina tepelné energie v objektu vzniká působením světelných paprsků na plochách skla, přičemž tato nežádoucí energie se dále šíří s plocha skla sáláním. Z toho důvodu jsou nejúčinnější zbraní proti přehřívání interieru fólie aplikované na vnější plochu skla, jež většinu energie odrazí před vstupem do skla. U typů oken, kde se vyskytuje izolační dvojsklo, je nutno použít tedy externí protisluneční fólie, v případě demontovatelných dvojitých oken je vhodnější použít vnitřní folii aplikovanou na vnější sklo z vnitřní strany, tedy v meziokenní mezeře.

V případě použití jednoduchého zasklení je možno použít interiérovou folii.

Žaluzie

Vnitřní žaluzie plní pouze funkci zastínění. Tepelná energie, která projde sklem, projde i skrze žaluzie, proto je význam pořízení žaluzie ke snížení tepla v místnosti velmi diskutabilní. Jinou možností je montáž exteriérové žaluzie, která zabraňuje částečnému či úplnému průniku tepelného záření. Tato forma ochrany je hojně zavedena v jižních zemích (okenice, předokenní markýzy), kde mají s tímto problémem nejlepší zkušenosti. Nevýhodou předokenních žaluzií je vyšší cena a i to, že pokud chceme, aby ochrana před teplem byla maximální, je nutno naklopit všechny lišty žaluzie tak, že v místnosti je pak téměř nebo úplná tma (špatné podmínky pro růst květin!!). Nehledě na rozdíly v pořizovací ceně je nutno počítat i s jistými nároky na údržbu žaluzií. Naproti tomu, fólie nalepená na skle má trvale stejnou světelnou propustnost, ať slunce svítí nebo ne.