Site icon Okenní fólie, tónování autoskel, celopolepy

FAQ – otázky a odpovědi

Ptali jste se, naše odpovědi jsou zde.

Fólie – jak s nimi dále

Současný a budoucí trend ve vývoji fólií:

V budoucnu by se měli čím dál tím častěji vyrábět a prosazovat fólie s vysokým prostupem světla, při současném zachování tepelně – izolačních a protislunečních parametrů, tedy s vysokým energetickým výkonem. Samozřejmostí by krom vysoké propustnosti denního světla mělo být zachování současné odrazivosti fólie a tedy jejího tepelného výkonu. Velkorysosti dnešních architektů, při projektování vysoce prosklených komerčních budov, ale i soukromé sféry, současně ruku v ruce s dnešními klimatickými změnami, tento trend nahrává a vede celosvětově ke stále větší spotřebě i oblibě solárních fólií.

Růst květin

Růst a vývoj květin za skly s aplikovanou fólií:

Květinám se za okny, potaženými fóliemi daří vesměs dobře, ovšem květina se nesmí poté vystavit na přímé sluneční světlo. S největší pravděpodobností ji spálíte.

Fólie a zimní zahrada

Je možno zabránit přehřívání zimní zahrady (střešních světlíků, velkých prosklených ploch)

Jistě. Dnešní výrobci skel již většinou používají při zasklení profilů oken izolační dvojskla (tzv. ditermy), přičemž tento způsob zasklení je pevný, nerozebíratelný a na skla je nutno aplikovat pouze fólie z vnější strany, tedy tzv. fólie externí. Tmavost i reflexi si může zákazník vybrat, ovšem doporučujeme fólií s vysokou reflexí, a větším prostupem světla, popř. je možno vybrat dražší typy externích folií (s vyšším počtem nanovrstev), které disponují vysokým prostupem světla(téměř čiré).

Soukromí v místnosti

Vytvoření soukromí uvnitř místnosti (příčky, prosklené stěny, dveře …)

V tomto případě nelze použít ve většině případů reflexní zrcadlovou fólii, a proto k tomuto účelu byla vytvořena fólie matová. Tato fólie je za všech podmínek neprůhledná, ale jen průsvitná. Ztmaví danou plochu, jako např. pískované (mléčné) sklo. Je možno si vybrat ze sortimentu barev: bílá, šedá, hnědá, šedo-stříbrná. K úspěšnému vyřešení tohoto problému nelze použít zrcadlovou fólii, neboť ta  vytvoří soukromí pouze na obvodovém plášti – stěnách budovy, a to tak, že ve dne není do místnosti vidět, díky zrcadlení zvenčí, přičemž z vnitřních prostor je vidět velmi dobře. Ovšem tato výhoda „jednosměrného zrcadlového efektu“ je využita pouze v denních hodinách, v noci se zrcadlivost obrací opačným směrem.

Jaká je životnost fólie

Životnost většiny interiérových fólií se pohybuje okolo 15-20 let, exteriorových folií 6 – 9 let, v závislosti na na místu aplikace, tedy orientace k světové zeměpisné straně. Roli hrají i jiné faktory, jako je vlhkost a případné chemické vlivy prostředí, ve kterém jsou fólie umístěny.

Lze sklo s bezpečnostní fólií rozbít?

Lze. Sklo praskne, ovšem v případě odborné a pečlivé montáže, je tato překážka pro případného pachatele velmi problematická. Nelze však zaručit, že pachatel sklo v žádném případě nepřekoná. Pojišťovny, pro tyto případy hradí plně výši škody na skle i na fólii. Při aplikaci na plastová okna je nutno fólii nainstalovat pod vnitřní zasklívací lišty. Instalace tímto nejefektivnějším způsobem pak znemožňuje útočníkovi rozpoznat, při kvalitně provedené montáži, zda je na okně vůbec nějaká fólie nalepena, proto bývá většinou zaskočen a od dokonání činu ho tyhle skutečnosti většinou odradí. Jedná se tedy o psychologický a velmi účinný aspekt této aplikace. Výhodu aplikace bezpečnostní fólie na sklo, oproti montáži mříží spatřujeme hlavně v efektu, snadnosti a rychlosti montáže, vizuálním hledisku a také ceně, která bývá většinou u srovnatelných parametrů nižší.

Co znamená atest P2, dodávaný k objednávce instalace bezpečnostní fólie?

Tento atest (kopii) dodává držitel atestu (většinou prodejce, distributor fólií, případně odborně proškolená montážní firma) zákazníkovi současně ke smlouvě o dílo. St.zkušebna provádí zkoušku mechanické odolnosti skla následujícím způsobem:

Ocelová koule o hmotnosti 4,1kg padá z výšky 3m, opakovaně na 3 různé body, na sklo o rozměrech 80x90cm, opatřené bezpečnostní fólií. Při těchto 3 pokusech nesmí koule sklem ani jednou propadnout.

Rozdíly v použití protislunečních fólií a žaluzií

Z hlediska prostupu tepelné energie do objektu je nutno pochopit základní informace. Především, většina tepelné energie v objektu vzniká působením světelných paprsků na plochách skla, přičemž tato nežádoucí energie se dále šíří s plocha skla sáláním. Z toho důvodu jsou nejúčinnější zbraní proti přehřívání interieru fólie aplikované na vnější plochu skla, jež většinu energie odrazí před vstupem do skla. U typů oken, kde se vyskytuje izolační dvojsklo, je nutno použít tedy externí protisluneční fólie, v případě demontovatelných dvojitých oken je vhodnější použít vnitřní folii aplikovanou na vnější sklo z vnitřní strany, tedy v meziokenní mezeře.

V případě použití jednoduchého zasklení je možno použít interiérovou folii.

Žaluzie

Vnitřní žaluzie plní pouze funkci zastínění. Tepelná energie, která projde sklem, projde i skrze žaluzie, proto je význam pořízení žaluzie ke snížení tepla v místnosti velmi diskutabilní. Jinou možností je montáž exteriérové žaluzie, která zabraňuje částečnému či úplnému průniku tepelného záření. Tato forma ochrany je hojně zavedena v jižních zemích (okenice, předokenní markýzy), kde mají s tímto problémem nejlepší zkušenosti. Nevýhodou předokenních žaluzií je vyšší cena a i to, že pokud chceme, aby ochrana před teplem byla maximální, je nutno naklopit všechny lišty žaluzie tak, že v místnosti je pak téměř nebo úplná tma (špatné podmínky pro růst květin!!). Nehledě na rozdíly v pořizovací ceně je nutno počítat i s jistými nároky na údržbu žaluzií. Naproti tomu, fólie nalepená na skle má trvale stejnou světelnou propustnost, ať slunce svítí nebo ne.

Protipožární hledisko bezpečnostních fólií

Bezpečnostní fólie zpomalují šíření požáru. Při absenci bezpečnostní fólie na skle při požáru, plocha vlivem tepla praskne, okno se vysype,vznikne průvan a šíření požáru je pak mnohem rychlejší. S nalepenou bezpečnostní fólií sklo sice praskne, ale bezpečnostní fólie sklo v tomto stavu podrží a zabrání tak rychlému šíření požáru.

Je možné se nějak bránit proti vyšisování zboží, vystaveného ve výlohách?

Samozřejmě. Jak bezpečnostní, tak protisluneční, termoizolační i ochranné fólie mají velmi dobrou ochranu proti UV záření. Obsahují účinný UV inhibitor – 99%, který omezuje prostup nejškodlivějších složek slunečního spektra, tedy obou složek UVA + UVB do struktury materialů.

Na blednutí barev tkanin, dřeva, praskání materiálů, jako kůže, plasty apod., mají samozřejmě vliv i jiné faktory, zejména přílišná teplota v daném prostoru, zvýšená intenzita světelného záření, vlhkost a struktura a kvalita samotných látek.

Exit mobile version