Bezpečnostní a ochranné fólie

Negativní fyzikální vlastnosti skel jako je křehkost, lámavost, tepelná vodivost a minimální pružnost, lze vylepšit rychle a elegantně dodatečnou aplikací laminované polyesterové folie, která tyto vlastnosti eliminuje.

Certifikovaná bezpečnostní folie:

  • dokonale zpevní zasklení oken, folie udrží sklo kompaktně pohromadě i když praskne
  • brání vloupání, zastaví popř. velmi zpomalí pachatele
  • zadrží až 99% škodlivého UV záření
  • znemožní prohození předmětů skrze skla (kameny, zápalné lahve, …)
  • je hygienicky nezávadná (viz certifikát St. zdravot. ústavu)
  • je atestovaná bezp.normou P2A – P4A EN 356, uznávaná všemi pojišťovnami
  • je odolná proti poškrábání viz technologie DSC (Dual Scratch Resistant)
  • je vyrobena technologií CSP (Color Stable Polyester – výrobcem garantovaná záruka proti změně barevnosti)

Bezpečnostní folie proti vloupání SMC-AX

Je průhledná, čirá a obsahuje 99% filtr proti účinkům škodlivého UV záření. Povrch folie je odolný proti běžnému mechanickému i chemickému poškození při doporučené údržbě. Je vyrobena technologií DSC (Dual Scratch resistant – dvojitá protioděrová vrstva, pro snadnější a bezpečnější čištění). Folie chrání významně proti účinkům tlakové vlny a zpomaluje požár.

Požární odolnost byla stanovena do cca 160°C. Bezpečnostní folie má tloušťku 300µm (0,3 mm), má vystaven atest mechanické odolnosti dle normy EN 356, v kategorii – P2 a P4. Tuto bezpečnostní folii spolu s doloženým bezpečnostním certifikátem akceptují všechny pojišťovny, pouze za předpokladu odborné montáže, která dodržuje stanovený technologický postup při její aplikaci).

Použití: Banky, úřady, komerční budovy, byty, kanceláře, rodinné domy, vstupní portály budov.

Ochranné folie na stavební sklo – SMC 2, SMC4, SMC 8

Je taktéž čirá, průhledná, obsahuje 99% UV filtr. Tloušťka folie je 50,100, 200µm (0,05;0,1; 0,2mm).

Slouží jako ochrana skel, před rozbitím a poraněním od střepů. Neslouží jako mechanická zábrana proti vloupání! Je předepsaná pro instalace na skleněné plochy v potravinářství, dle norem ISO 22000:2005, BRC, systém řízení jakosti HACCP a podobně.

Velmi časté je aplikace folie na prosklené plochy provozů, skladů a výrobních prostor, přicházejících do styku s potravinami, výrobou, skladováním a distribucí. Má vystaven atest hygienické nezávadnosti pro instalace v interiérech budov.

Použití: potravinářské výrobní provozy, sklady, školy, mat.školky, rod.domy, byty, střešní okna, akvária, zimní zahrady, apod.

Bezpečnostní folie na automobilové sklo SMC 4

Je čirá, průhledná, obsahuje 99% UV filtr. Tloušťka folie je 100µm (0,1mm). Folie je schválená k instalaci na vnitřní stranu automobilových skel a v kombinaci se zakřivením (bombírováním) skel velmi účinné brání proti vniknutí pachatele, prohozením předmětů jako dlažební kostky, kamenů, výbušniny, zápalné láhve, basebalové pálky, železné tyče, atd.

Poznámka. Nelze instalovat na zadní automobilové bombírované sklo, pouze na všechna boční skla ! (zajištění únikového prostoru z vozidla)

Antigrafitti folie na stavební sklo – SMC 4(XT)

Je průhledná, čirá, obsahuje 99% UV filtr. Tloušťka folie je 110µm(0,11mm) a jejím hlavním přínosem je ochrana před vandaly(sprejery), folie se lepí na skla z venkovní strany.

Použití: přízemní skleněné plochy – portály, okna budov, bytů, rod. domů, showroomů.