Site icon Okenní fólie, tónování autoskel, celopolepy

Právnická fakulta Masarykovy University v Brně

V červenci roku 2017 jsme realizovali v prostorách Právnické fakulty MU v Brně projekt , jako součást rekonstrukce I.np jižního křídla budovy, který byl zaměřen na omezení nadměrného tepla v kancelářských a výukových prostorách fakulty, dodatečnou instalací okenních protislunečních folií.

Architekt samotné rekonstrukce navrhl dost přísná hygienická hlediska , co se týče tmavosti a případné reflexivity požadované folie, vzhledem k charakteru památkově chráněné budovy.

Tudíž jsme museli navrhnout folii velmi světlou, dostatečně účinnou proti IR záření a také takovou , jež barvou a reflexí na oknech vně budovy nezmění celkový vzhled a charakter památkově chráněné budovy.

Podařilo se. Byla vybrána odsouhlasena a vysoutěžena semikeramická externí folie Ice Cool 80 XT / U.S., která jak na obrázcích vidno, není na oknech téměř poznat.

Pro úspěšné instalaci a krátkodobém provozu jsme byli vybráni v srpnu téhož roku na dodávku výše zmíněné folie i do dalších pater celé jižního křídla budovy.

Na závěr lze uzavřít, že i přes přísné požadavky na vnější parametry folie, se podařilo snížit celkově zablokovanou tepelnou energii téměř o 40%. Existují i výkonější typy externích folií, ale byli jsme limitováni požadavky architekta a památkářů a tak v rámci daného projektu se myslím udělalo maximum.

Exit mobile version